Tap2clean

Beschrijving

Tap2Clean is ontstaan naar aanleiding van een medisch onderzoek naar handhygiëne op de Neonatale Intensive Care Unit onder leiding van Onno Helder. Via Create4Care is er een opdracht uitgezet bij de Hogeschool Rotterdam. Er moest een systeem ontwikkeld worden dat het handhygiëne gedrag van mensen inzichtelijk maakt en blijvend moest veranderen. Uiteindelijk heeft dit studentenproject zich ontwikkeld tot de organisatie Tap2Clean, onder leiding van Max Volker, Erwin Fabrie, Robert Boudestijn en Stephan de Jonge. Hierbij is Robert verantwoordelijk voor de hardware en business development, Max voor de hard- en software, Stephan voor de software/ IT en Erwin voor het product ontwerp.

Tap2Clean heeft begin 2020 echt voeten in de aarde gekregen. Het heeft als missie mensen bewust te maken van een goede handhygiëne en als visie dat verspreiding van bacteriën en virussen via de handen tot de verleden tijd behoren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het feedback geven aan de persoon die op dat moment zijn of haar handen ontsmet. Veel mensen weten namelijk niet dat zij dit minimaal 30 seconden moeten doen, dus daar proberen ze men bewust van te maken middels de stappen die Tap2Clean visualiseert. Daarnaast verzamelt het apparaat de data zodat dit achteraf geanalyseerd kan worden.

Op dit moment zijn er twee producten op de markt. Ten eerste de Tap2Clean Incubator, deze is speciaal ontwikkeld om de hygiëne rondom couveuses te verbeteren. De eerste Tap2Clean apparaten zijn nu in productie. Als ze geleverd worden zal er een effectstudie van start gaan in het Erasmus MC. Ten tweede de Tap2Clean Care, deze is gemaakt voor alledaags gebruik in zorginstellingen en/of bedrijven. Deze heeft een commerciële drijfveer.

Vanaf de start van Tap2Clean is het Erasmus MC betrokken geweest. Het idee is vanuit wetenschappelijk onderzoek voortgekomen en daarna heeft het Erasmus het team kunnen helpen middels een samenwerkingslicentie. Tap2Clean maakt gebruik van het intellectueel eigendom van het Erasmus MC.

Op dit moment ligt het toekomstperspectief vooral bij de Tap2Clean Care. Het team gaat in samenwerking met het Erasmus MC een effectstudie uitvoeren om vervolgens de resultaten van dit onderzoek analyseren. Daarnaast zal de Tap2Clean Care straks bij verschillende bedrijven komen te staan in binnen- en buitenland.

Met als overkoepelend doel: ‘Mensen bewust maken van een goede handhygiëne​’!

"Met Tap2Clean willen wij bewustwording creëren voor de naleving van handhygiëne."
Robert Boudestijn
Verantwoordelijke hardware en business development

Over ons

Zorginnovaties010 is het zorginnovatieplatform van Rotterdam waar het ontwikkelen en aanbieden van zorginnovaties zowel nationaal als internationaal mogelijk wordt gemaakt. Dit is een in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC.

Contact